Loading...

گریپ ست پایینی هلیکوپتر کنترلی سیما Syma107

گریپ ست پایینی هلیکوپتر کنترلی سیما syma 107

نگه دارنده ملخ یا در اصلاح گریپ ست هلیکوپتر کنترلی قطعه ای از هلیکوپترهای کنترلیست که توسط آن ملخ ها در راستای شفت اصلی نگه داشته میشوند 

نظرات
    ارسال نظر